Event CCTV ApS blev til med målet, at samle specialiserede sikkerhedsydelser til festivaler og store arrangementer.  

 

Vores sikkerhedsydelser omhandler primært crowd safety management. Det vil sige services som kan assistere sikkerhedsorganisationer under en festival eller stort arrangement, med at klarhed og overblik at træffe de rigtige beslutning rettidigt.

 

Alarm tryk

  • Overfaldsalarm

  • Tilkaldesystem

Event CCTV og Event Communication kan som de eneste på marked tilbyde dedikerede alarmpaneler som egner sig til events og festivaler.

Vi har lyttet på vores kunder og selv udviklet et panel med to knapper; Grøn og Rød alarm, som er integreret med vores digitale radiokommunikation.

Når en knap aktiveres modtager BSK og eventuelle supervisor radioer, alarmen med information om hvilket panel og om der er tale om en grøn eller rød alarm.

Hvert panel tilsluttes fast strøm, men har et internt batteri med op til 6-timers standby.


Hændelseslog

Der bliver løbende stillet øget krav til dokumentation af hændelser og håndteringen under et arrangement. Ofte bliver der arbejdet i Excel-ark og lignende løsninger, men det er en usikker måde at indsamle informationer på og for det meste kan kun én operatør anvende dokumentet.

Event CCTV har udviklet sit eget hændelseslog system, som vi kalder for Beredskabsweb.dk

Funktioner

  • Hændelser opbygget efter engelsk model

  • Overblik over ressourcer (hold, mandskab etc.)

  • Instruks- og procedurecenter

  • Kontaktpersoner

  • Op til 12 operatører, som kan arbejde samtidigt på hændelser


BSK operatører

Til nogle arrangementer kan der være behov for ekstra “man power”, hos Event CCTV har vi stor erfaring med at levere erfarne operatører. Vi har udvalgt profiler med både kendskab og erfaring indenfor disponering, alarmhåndtering og crowd safety monitering.

Vi trækker på ressourcer med erfaring indenfor politi, ambulance, brand og øvrige beredskaber - som har kendskab til vores systemer og forstår at supportere Jeres sikkerhedsorganisation.