Velkommen hos Event CCTV ApS, vi servicerer events og festivaler med professionelle løsninger til eventsikkerhed.

Event CCTV har specialiseret sig i sikkerhedsløsninger indenfor Crowd Safety målrettet festivaler og events.

 

VIDEOOVERVÅGNING

Event CCTV har igennem flere år leveret midlertidige overvågningsløsninger til at skabe overblik, forebyggelse og dokumentation af hændelser, samt first line support til crowd safety på festivaller og større arrangementer.

BEREDSKABSKONTOR

Event CCTV råder over vores eget specialbyggede beredskabskontor. Vi har i samarbejde med eksperter på området skabt et professionelt arbejdsmiljø der har integreret videoovervågning og digital radiokommunikation.

RADIOKOMMUNIKATION

Radiokommunikation rummer meget mere end bare tast og tal, det gør dét i hvert fald hos Event Communication ApS. Gennem mange års operativ erfaring, ved vi hvor kritisk radiokommunikation er når tingene spidser til.

 

Det er i situationscentret at overblikket over tilgængelige ressourcer holdes og handlinger koordineres.

For at koordinere handlinger og ressourcer på den mest hensigtsmæssige måde, og sikre at eventet kan køre videre på trods af opståede hændelser, holdes situationsoverblikket kontinuerligt opdateret via indgående informationer fra arrangementspladsen.

Gennem pro- og reaktiv informationshåndtering bidrager situationscentret til at kunne forhindre eventuelle uønskede hændelser under dit arrangement, og skulle en der opstå en situation som er ressourcekrævende for din organisation er situationsoverblikket med til at sikre at der ikke disponeres unødige eller utilstrækkelige ressourcer til en hændelse.

Efter situationen er bragt tilbage til normaltilstanden kan en gennemgang af de tilgængelige informationer som er tilvejebragt under dannelse af situationsoverblikket bidrage til at opklare hvordan en sådan situation kunne opstå, eller identificere eventuelle implicerede og forhindre at situationen gentager sig.

Informationen kan også bruges til dokumentation, såvel som til evaluering efter arrangementet. Her kan de tilgængelige informationer være med til at indføre ny læring til din organisation og føre til en bedre oplevelse for medarbejdere og gæster til fremtidige arrangementer.

 
 
cctv_B.jpg
 
Styrbart kamera (PTZ) på mobilmast som kan styres via et lukket netværk.

Styrbart kamera (PTZ) på mobilmast som kan styres via et lukket netværk.

Fleksibilitet, kontinuitet, dialog og planlægning er hjørnestene for at vi sammen kan løse udfordringerne omkring dit arrangement. Intet behov er ens og ingen arrangementer er uden dets egne unikke udfordringer, hvorfor vi sætter en ære i gennem tæt samarbejde og professionel vejledning, at nå Jeres mål.

Event CCTV trækker på flere års operativ erfaring og hjælper med at identificere faldgrupper, samt rådgive om placering af kameraer o.l. Vi leverer kun digitale IP-baserede løsninger og vores redundante serverløsninger leverer både høj driftsikkerhed og kryptering så indhold og data, lever op til gældende lovgivning indenfor datasikkerhed.

Vi kan levere den fulde palette af ydelser omkring eventsikkerhed og crowd safety. Blandt andet råder vi over digital radiokommunikation med computer dispatch der sikre både optagelse og gps positionering. Vi har også eget udviklet hændelseslogging software, hvor op til 20 operatører samtidig kan samarbejde omkring hændelses- og ressourcestyring.

Eventsikkerhed er i konstant forandring, hvorfor behovet for hurtigt at kunne danne sig et real-time situationsoverblik, samt at forebygge og dokumentere til stadighed er af højeste prioritet.